linkerzijde

Geschiedenis
 


Frank
Het begon allemaal in 1944 toen Frank Koulen, met de geallieerden Zeeuws-Vlaanderen hielp bevrijden. Hij kwam in Terneuzen, werd verliefd en trouwde met de Terneuzense Vera van den Bruele. In 1957 begon hij, tegenover de bekende wolwinkel van zijn schoonfamilie, een lunchroom; "Porgy en Bess" was geboren.
kaartje
Al snel werden de taartjes ingewisseld voor bier en veranderde de lunchroom in een smeltkroes van menig muziek- soort, met als stokpaardje de jazzmuziek.
Frank, zelf een fervent amateur trompetist, introduceerde de "Streetparade" , in die tijd nog geheel onbekend in Nederland.
Streetparade
Streetparade 1970
Streetparade
Streetparade 1970
Chet Baker
Chet Baker
In de loop der jaren slaagde hij er in vele groten uit de jazzwereld in Porgy en Bess te laten optreden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Chet Baker en Art Blakey & the Jazzmessengers. Ook groeide in zijn tijd het Schelde Jazz Festival uit tot een van de topfestivals in het land.
Art Blakey
Art Blakey & the Jazzmessengers
Toen in 1985 na het overlijden van de oprichter van Porgy en Bess, Frank Koulen, een aantal vrienden niet wilde accepteren dat het Jazzcafé zou verdwijnen wist niemand nog wat er in het verschiet lag. Men had nog weinig uitgewerkte ideeën over het voortzetten van het café. Het pand was er slecht aan toe en er moest eerst geld komen om het überhaupt te kunnen kopen. Daarna moest het met behulp van vrijwilligers worden opgeknapt en verder worden geëxploiteerd. Er zou weer een Jazzfestival gehouden worden en daarna enkele incidentele concerten.
Frank en Maja
Frank en Maja

Begrafenis
Begrafenis Frank
Hoe dat allemaal moest worden gerealiseerd was allerminst duidelijk; we zijn er gewoon aan begonnen. Een bestuur, een aantal enthousiaste vrijwilligers en een deftig Comité van Aanbeveling met enkele klinkende namen erin vonden elkaar snel en de ideeën bleken een verrassend draagvlak te vinden bij bedrijfsleven, overheden en culturele instellingen. De oorspronkelijk geformuleerde doelstelling, het gebouw binnen 3 jaar in een goede bouwkundige staat zonder hypothecaire lasten in bezit te krijgen, is met opvallend gemak gehaald. In 1989 werd op een feestelijke bijeenkomst dit feit met alle betrokkenen gevierd.
Scheldefestival
Lee Konitz, Don Menza en Olive Peters tijdens het Scheldefestival

Hargrove
Roy Hargrove

Er was in korte tijd veel bereikt. Het gebouw werd ingrijpend verbouwd waarbij veel zorg werd besteed om het oorspronkelijke karakter te behouden. Dat is goed gelukt. De geest van Frank is nog steeds aanwezig en iedereen, artiesten en bezoekers, voelen zich altijd op hun gemak in Porgy en Bess. Aanvankelijk bleven de activiteiten beperkt tot jazzconcerten en eenmaal per jaar het Schelde Jazz Festival waarvan Porgy door de jaren heen het middelpunt bleef. Deze activiteiten werden al sinds vele jaren georganiseerd door de Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen. Maar er kwamen nieuwe initiatieven. De Stichting Blues Promotion werd opgericht en ging meteen met een enorm enthousiasme aan de slag. Al snel waren er maandelijks bluesconcerten met een geheel eigen sfeer en een zeer trouw publiek. Bij de oprichting van de Stichting Porgy en Bess werd besloten om de verschillende activiteiten bij aparte organisaties onder te brengen. Iedere discipline moest een eigen rechtspersoon hebben die de verantwoordelijkheid draagt voor de haar evenementen. Een groot voordeel van deze opzet is dat kleine organisaties met kennis van zaken op dat specifieke gebied hun volledige aandacht daaraan kunnen wijden. Hierdoor blijft de omvang van het werk beheersbaar en is de motivatie om juist dié activiteit vorm te geven maximaal. Porgy en Bess loopt bovendien geen financiële risico door de evenementen.

VERGETEN !
"I had forgotten about this place.
How nice it is to be here, to play here. How could I forget it......?"
( Bluesgitarist Monty Admunson 1996 )
Na enkele jaren kwamen er nieuwe loten aan de stam. Onder leiding van wijlen Roelof Ruules werd Prometheus opgericht. Deze stichting organiseert met groot succes literaire activiteiten. In de loop van de jaren zijn bijna alle belangrijke Nederlandse en Vlaamse schrijvers maar ook een aantal wetenschappers met veel succes in Porgy en Bess geweest. De optredens zijn vaak helemaal uitverkocht. De directie van het Zuidlandtheater nam het initiatief om kamermuziek naar Porgy en Bess te brengen omdat de sfeer zich er beter toe leent dan in de grote zaal van het theater. Deze "Open Haard Concerten" zijn sindsdien een vaste waarde in het culturele leven van Terneuzen.
Adriaan van Dis
Adriaan van Dis
Fraak
Freek de Jonge

Freek de Jonge en Youp van 't Hek deden enkele leesvoorstellingen om hun eerste schetsen van het nieuwe programma te proberen met publiek. De Franse cultuur wordt verzorgd door de plaatselijke afdeling van de Alliance Française. In de loop van de jaren is de organisatie van het Schelde Jazz Festival zo omvangrijk geworden dat het bestuur van de Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen er haar handen vol aan heeft. Er werd een nieuwe stichting in het leven geroepen om de afzonderlijke concerten te organiseren. De Stichting Porgy en Jazz heeft inmiddels een imposante lijst successen op zijn naam. Musici van over de hele wereld kennen het podium en roemen het geweldige publiek en de gastvrijheid van de vrijwilligers.
Boot

Niets is de vrijwilligers te gek
Huidige toestand.
Op dit moment vinden in Porgy en Bess gedurende het gehele jaar evenementen plaats, soms wel vijf per week. Het gebeurt geregeld dat er meer dan 200 bezoekers worden verwelkomd, soms uit de verre omtrek in België en Nederland. Jazz, blues, literatuur, Franse cultuur, klassieke muziek, cabaret, toneel, film komen allemaal aan bod.

Wat is het geheim achter het succes van dit fenomeen, een steengoed cultureel programma in een kroeg in een kleine provinciestad? Er zijn een aantal factoren die een rol spelen. Ten eerste de organisatie van het etablissement zelf. Het is geopend op vrijdag en zaterdag en daarnaast op de avonden dat er activiteiten zijn. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Er zijn ongeveer 40 mensen actief als barkeeper, bonnenverkoper, schoonmaker maar ook als geluidstechnicus. De inzet van de betrokkenen is vaak buitengewoon groot. Als enige tegenprestatie is er eigenlijk de mogelijkheid om bij de evenementen aanwezig te zijn als direct betrokkene.

Toots
Toots Tielemans

podium
de sfeer is altijd goed


Het geheim achter het succes is dat er met vrijwilligers een professioneel niveau wordt bereikt. Het enthousiasme waarmee gewerkt wordt is voor de artiesten kennelijk zeer inspirerend. Ook het publiek toont in toenemende mate zijn waardering voor de ambiance waarin de optredens plaatsvinden hetgeen terug te vinden is in een steeds grotere toeloop. De laatste jaren merken we steeds meer waardering in regionale en landelijke media voor het unieke karakter van Porgy en Bess.


De techniek op het podium.
De doelstelling van de Stichting Porgy en Bess is om het podium beschikbaar te stellen aan de organisatoren. Daarbij is inbegrepen het gebruik van de technische outillage. Deze is zo langzamerhand van een aanvaardbare kwaliteit maar kan op vele fronten verbeterd worden. Er is een mooie piano, een kleine Steinway vleugel uit 1935, bijzonder fraai gerestaureerd en daarna in perfecte staat onderhouden door pianotechniek Dijkstra en Ferguson. De geluidsinstallatie is recentelijk praktisch geheel vernieuwd door een aantal zeer deskundige vrijwilligers. Dit is geheel uit eigen middelen gefinancierd. Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere perfectionering van het systeem maar we kunnen stellen dat het nu voldoet aan de hoogste eisen. Ook popbands kunnen er nu met succes gebruik van maken.

Porgy en Bess beschikt bovendien over een mooi jazzdrumstel, een bas, en een bas/gitaarversterker.

Het gebouw.
Met het toenemen van de activiteiten en het voortschrijden van de tijd, er is nu 15 jaar verstreken sinds de eerste verbouwing, nemen de eisen die aan het gebouw gesteld worden toe. Er zijn plannen ontwikkeld om een aantal aanpassingen te doen waarvan er inmiddels al een gerealiseerd is. De voorgevel is sinds het voorjaar van 2002 voorzien van een schuifpui zodat het café een veel opener aanblik heeft vanaf de Noordstraat.